Thông tin sản phẩm

929 (Cao đạm - Dùng cho vịt đẻ)


  Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng viên dùng cho:

  VỊT - NGAN ĐẺ


  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
      •  Lượng ăn (g/con/ngày): 120 - 240
      •  Lượng ăn trung bình (g/con/ngày): 150 - 210
      •  Trọng lượng trứng trung bình (g/trứng): 85 - 95
      •  Tỷ lệ đẻ (%): 85 - 90
929 (Cao đạm - Dùng cho vịt đẻ)