Thông tin sản phẩm

360 (Dùng cho vịt đẻ)


  Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng viên dùng cho:

  VỊT - NGAN ĐẺ


  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
      •  Lượng ăn (g/con/ngày): 120 - 240
      •  Lượng ăn trung bình (g/con/ngày): 150 - 210
      •  Trọng lượng trứng trung bình (g/trứng): 65 - 95
      •  Tỷ lệ đẻ (%): 80 - 90
360 (Dùng cho vịt đẻ)