Thông tin tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Hạn nộp hồ sơ

Ứng tuyển

Tuyển dụng: Nhân viên Kinh Doanh

 • Full time
 • 07/12/2022

Tuyển dụng: Nhân viên Kinh Doanh

Hạn chót: 31/12/2022

Tuyển dụng: Nhân viên bảo trì sửa chữa Điện - Máy (Nhà máy Bình Dương)

 • Fulltime
 • 22/08/2022

Tuyển dụng: Nhân viên bảo trì sửa chữa Điện - Máy (Nhà máy Bình Dương)

Hạn chót: 15/09/2022

Tuyển dụng: Nhân viên Kế Toán Kho (Nhà máy Bình Dương)

 • Fulltime
 • 16/02/2022

Tuyển dụng: Nhân viên Kế Toán Kho (Nhà máy Bình Dương)

Hạn chót: 30/03/2022

Tuyển dụng: Nhân viên Kinh Doanh (Các tỉnh Miền Tây)

 • Fulltime
 • 16/02/2022

Tuyển dụng: Nhân viên Kinh Doanh (Các tỉnh Miền Tây)

Hạn chót: 30/04/2022

Tuyển dụng: Nhân viên Trại Thủy sản (Nhà máy Bình Dương)

 • Fulltime
 • 16/02/2022

Tuyển dụng: Nhân viên Trại Thủy sản (Nhà máy Bình Dương)

Hạn chót: 30/04/2022

Tuyển dụng: Nhân viên Thợ Điện (Nhà máy Bình Dương)

 • Fulltime
 • 16/02/2022

Tuyển dụng: Nhân viên Thợ Điện (Nhà máy Bình Dương)

Hạn chót: 31/03/2022

Tuyển dụng: Nhân viên Vận hành máy ép viên (Nhà máy Bình Dương)

 • Full time
 • 16/02/2022

Tuyển dụng: Nhân viên Vận hành máy ép viên (Nhà máy Bình Dương)

Hạn chót: 30/4/2022