Thông tin tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Hạn nộp hồ sơ

Ứng tuyển

Tuyển dụng: Nhân viên Phòng Thí Nghiệm (Nhà máy Bình Dương, Nhà máy Đồng Nai)

  • Full time

Tuyển dụng: Nhân viên Phòng Thí Nghiệm (Nhà máy Bình Dương, Nhà máy Đồng Nai)

Hạn chót: Unlimited

Tuyển dụng: Nhân viên Thủ kho Vật tư (Nhà máy Bình Dương, Nhà máy Đồng Nai (KCN Dầu Giây)

  • Fulltime
  • 25/02/2020

Tuyển dụng: Nhân viên Thủ kho Vật tư (Nhà máy Bình Dương, Nhà máy Đồng Nai (KCN Dầu Giây)

Hạn chót: Unlimited

Tuyển dụng: Nhân viên Hành chánh - Nhân sự (Nhà máy Bình Dương)

  • Fulltime

Tuyển dụng: Nhân viên Hành chánh - Nhân sự (Nhà máy Bình Dương)

Hạn chót: Unlimited

Tuyển dụng: Nhân viên Kế Toán Kho (Nhà máy Bình Dương)

  • Fulltime

Tuyển dụng: Nhân viên Kế Toán Kho (Nhà máy Bình Dương)

Hạn chót: Unlimited

Tuyển dụng: Nhân viên Thợ máy, Cơ khí, Thợ điện (Nhà máy Bình Dương)

  • Full time

Tuyển dụng: Nhân viên Thợ máy, Cơ khí, Thợ điện (Nhà máy Bình Dương)

Hạn chót: Unlimited

Tuyển dụng: Tài xế xe nâng (Nhà máy Bình Dương)

  • Full Time

Tuyển dụng: Tài xế xe nâng (Nhà máy Bình Dương)

Hạn chót: Unlimited

Tuyển dụng: Nhân viên Nấu Ăn

  • Full time

Tuyển dụng: Nhân viên Nấu Ăn

Hạn chót: Unlimited