Thông tin tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Hạn nộp hồ sơ

Ứng tuyển

Tuyển gấp: Nhân viên Kế Toán (Nhà máy Bình Dương)

  • Full time

Tuyển gấp: Nhân viên Kế Toán làm việc tại nhà máy Bình Dương

Hạn chót: Unlimited

Tuyển dụng: Nhân viên Phòng Nhập Khẩu (Nhà máy Bình Dương)

  • Full time
  • 08/03/2018

Tuyển dụng: Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu làm việc tại nhà máy Bình Dương

Hạn chót: Unlimited

Tuyển dụng: Nhân viên Bảo Vệ (Nhà máy Bình Dương, Nhà máy Đồng Nai (KCN Dầu Giây)

  • Full time
  • 12/4/2018

Nhân viên Bảo Vệ làm việc tại Nhà máy Bình Dương, Nhà máy Đồng Nai (KCN Dầu Giây)

Hạn chót: Unlimited

Tuyển dụng: Nhân viên Phòng Thí Nghiệm (Nhà máy Bình Dương)

  • Full time

Tuyển dụng: Nhân viên Phòng Thí Nghiệm làm việc tại Nhà máy Bình Dương

Hạn chót: Unlimited

Tuyển dụng: Nhân viên Phòng Bán Hàng

  • Full time

Tuyển dụng: Nhân viên Bán Hàng

Hạn chót: Unlimited

Tuyển dụng: Bác sĩ Thú Y (Nhà máy Bình Dương)

  • Full time

Tuyển dụng Bác sĩ Thú Y làm việc tại Nhà máy Bình Dương

Hạn chót: Unlimited

Tuyển dụng: Nhân viên vận hành lò hơi (Nhà máy Đồng Nai)

  • Full time
  • 13/10/2017

Nhân viên vận hành lò hơi làm việc tại Nhà máy Đồng Nai (KCN Dầu Giây)

Hạn chót: Unlimited