Thông tin tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Hạn nộp hồ sơ

Ứng tuyển

Tuyển dụng NHÂN VIÊN TRẠI HEO

  • 18/07/2024

Tuyển dụng Nhân Viên Trại Heo

Hạn chót: 31/12/2024

Hạn chót: 07/04/2024

Tuyển dụng: Nhân viên Kinh Doanh

  • Full time
  • 01/02/2024

Tuyển dụng: Nhân viên Kinh Doanh

Hạn chót: 01/03/2024

Tuyển dụng: Nhân viên Phòng Thí Nghiệm (Nhà máy Bình Dương)

  • Full time
  • 01/02/2024

Tuyển dụng: Nhân viên Phòng Thí Nghiệm (Nhà máy Bình Dương)

Hạn chót: 01/03/20224

Tuyển dụng: Nhân viên Kinh Doanh (Các tỉnh Miền Tây)

  • Fulltime
  • 01/02/2024

Tuyển dụng: Nhân viên Kinh Doanh (Các tỉnh Miền Tây)

Hạn chót: 01/03/2024

Tuyển dụng: Nhân viên Trại Thủy sản (Nhà máy Bình Dương)

  • Fulltime

Tuyển dụng: Nhân viên Trại Thủy sản (Nhà máy Bình Dương)

Hạn chót: