Thông tin tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Hạn nộp hồ sơ

Ứng tuyển

Tuyển dụng: Nhân viên Thợ Điện (Nhà máy Bình Dương)

 • Fulltime
 • 29/6/2020

Tuyển dụng: Nhân viên Thợ Điện (Nhà máy Bình Dương)

Hạn chót: 31/7/2020

Tuyển dụng: Nhân viên QC (Nhà máy Bình Dương)

 • Fulltime
 • 19/06/2020

Tuyển dụng: Nhân viên QC (Nhà máy Bình Dương)

Hạn chót: Unlimited

Tuyển dụng: Nhân viên Điện lạnh (Nhà máy Bình Dương)

 • Fulltime
 • 19/06/2020

Tuyển dụng: Nhân viên Điện lạnh (Nhà máy Bình Dương)

Hạn chót: Unlimited

Tuyển dụng: Nam - Thủ kho Vật tư (Nhà máy Bình Dương, Nhà máy Đồng Nai (KCN Dầu Giây)

 • Fulltime
 • 25/02/2020

Tuyển dụng: Nam - Thủ kho Vật tư (Nhà máy Bình Dương, Nhà máy Đồng Nai (KCN Dầu Giây)

Hạn chót: Unlimited

Tuyển dụng: Nhân viên Hành chánh - Nhân sự (Nhà máy Bình Dương)

 • Fulltime

Tuyển dụng: Nhân viên Hành chánh - Nhân sự (Nhà máy Bình Dương)

Hạn chót: Unlimited

Tuyển dụng: Nhân viên Thợ máy, Cơ khí, Thợ điện (Nhà máy Bình Dương)

 • Full time

Tuyển dụng: Nhân viên Thợ máy, Cơ khí, Thợ điện (Nhà máy Bình Dương)

Hạn chót: Unlimited

Tuyển dụng: Tài xế xe nâng (Nhà máy Bình Dương)

 • Full Time

Tuyển dụng: Tài xế xe nâng (Nhà máy Bình Dương)

Hạn chót: Unlimited