Thông tin tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Hạn nộp hồ sơ

Ứng tuyển

Tuyển dụng: Nhân viên Kinh Doanh

 • Full time
 • 07/12/2022

Tuyển dụng: Nhân viên Kinh Doanh

Hạn chót: 31/12/2022

Tuyển dụng: Nhân viên Kinh Doanh (Các tỉnh Miền Tây)

 • Fulltime
 • 16/02/2022

Tuyển dụng: Nhân viên Kinh Doanh (Các tỉnh Miền Tây)

Hạn chót: 30/04/2022

Tuyển dụng: Nam - Thủ kho Vật tư (Nhà máy Bình Dương, Nhà máy Đồng Nai (KCN Dầu Giây)

 • Fulltime
 • 25/02/2020

Tuyển dụng: Nam - Thủ kho Vật tư (Nhà máy Bình Dương, Nhà máy Đồng Nai (KCN Dầu Giây)

Hạn chót: Unlimited

Tuyển dụng: Nhân viên Phòng Bán Hàng

 • Full time

Tuyển dụng: Nhân viên Bán Hàng

Hạn chót: Unlimited

Tuyển dụng: Nhân viên Phòng Thí Nghiệm (Nhà máy Bình Dương, Nhà máy Đồng Nai)

 • Full time

Tuyển dụng: Nhân viên Phòng Thí Nghiệm (Nhà máy Bình Dương, Nhà máy Đồng Nai)

Hạn chót: Unlimited

Tuyển dụng: Nhân viên vận hành lò hơi (Nhà máy Đồng Nai)

 • Full time
 • 13/10/2017

Nhân viên vận hành lò hơi làm việc tại Nhà máy Đồng Nai (KCN Dầu Giây)

Hạn chót: Unlimited

Tuyển dụng: Nhân viên Bảo Vệ (Nhà máy Bình Dương, Nhà máy Đồng Nai (KCN Dầu Giây)

 • Full time

Nhân viên Bảo Vệ làm việc tại Nhà máy Bình Dương, Nhà máy Đồng Nai (KCN Dầu Giây)

Hạn chót: Unlimited