Trách nhiệm xã hội

     Trong những năm qua các hoạt động xã hội, nhân đạo và từ thiện luôn được ban lãnh đạo, Công đoàn Công ty đặc biệt quan tâm. Xác định tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam đối với khó khăn của đất nước, của xã hội, bằng tình yêu thương con người, tập thể cán bộ công nhân Công ty đã tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ từ thiện, nhân đạo như: ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt trong và ngoài nước...v.v. 

      Ngoài ra, Công ty còn có những hoạt động an sinh xã hội như tham gia quyên góp vào quỹ Vì người nghèo, quỹ Bảo trợ trẻ em, ủng hộ trẻ em khuyết tật tỉnh Bình Dương, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa cho những hộ nghèo, mở đường vùng sâu, vùng xa giúp các trẻ em nghèo có điều kiện thuận lợi để đến trường học tập .... 
      Đây là những hoạt động thiết thực, có ý nghĩa và mang đậm tính dân tộc "lá lành đùm lá rách" của Công ty TNHH TAGS Lái Thiêu nói riêng và của người dân Việt Nam nói chung.

Tin tức khác

Giới thiệu

Giới thiệu chung về Công ty TNHH thức ăn gia súc Lái Thiêu

Video nổi bật
Fanpage