Kiến thức chăn nuôi

Nguyên tắc tiêm phòng vaccine hiệu quả cho gà thịt

Phòng bệnh bằng vaccine là giải pháp tốt nhất cho vật nuôi. Tuy nhiên, vaccine không hiệu quả hoặc kém hiệu quả sẽ gây tốn kém công sức và chi phí chăn nuôi.

Kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng dê

Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng dê