Sản phẩm

Thức ăn cho Chim cút

Thức ăn cho Chim cút

So với các loại gia cầm khác, chim cút là loài tương đối dễ nuôi, ít bệnh tật và có hiệu quả kinh tế cao. Thức ăn hỗn hợp dành cho cút thịt và cút đẻ với mục đích giúp người chăn nuôi nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm vật nuôi, tăng sức đề kháng cho vật nuôi và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Thương hiệu khác

  • LÁI THIÊU
  • HIMART