Bộ phận truyền thông
Mọi thông tin về báo chí và truyền thông vui lòng liên lạc trực tiếp:
  • Bộ phận: PR - Truyền thông
  • Điện thoại: (0274) 3754 181
  • Email: chautre0103@gmail.com
 
Tin tức khác
Video nổi bật
Fanpage