Thông tin sản phẩm

22 (Dùng vỗ béo vịt chạy đồng)

 • Công dụng:

  Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng viên

  DÙNG VỖ BÉO CHO VỊT CHẠY ĐỒNG


  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
      •  Lượng ăn (g/con/ngày): 120 - 250
      •  Tăng trọng tuyệt đối (g/con/ngày): 84 - 87
      •  Lượng ăn trung bình (g/con/ngày): 210 - 250
      •  FCR: 2,6 - 2,8
22 (Dùng vỗ béo vịt chạy đồng)