Thông tin sản phẩm

BS76 (Dùng cho bò sữa)

  Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng bột & viên dùng cho:
  BÒ SỮA

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
      • Cho bò ăn tự do, kết hợp với thức ăn thô xanh
      • Thức ăn hỗn hợp chiếm 40% khẩu phần (Khoảng 6 - 10 kg/ngày)
      • Sản lượng sữa đạt được: 20 - 25 lít/con/ngày
BS76 (Dùng cho bò sữa)