Thông tin sản phẩm

376 (Dùng cho bê con)

    Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng bột & viên dùng cho:
    BÊ CON TỪ LÚC SINH ĐẾN 3 THÁNG TUỔI

    HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
        • Lượng ăn: 50g - 1,5kg/con/ngày
        • Kết hợp với thức ăn thô xanh
376 (Dùng cho bê con)