Thông tin sản phẩm

376 (Dùng cho bê con)

 • Công dụng:
  Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng bột & viên dùng cho:
  BÊ CON TỪ LÚC SINH ĐẾN 3 THÁNG TUỔI

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
      • Lượng ăn: 50g - 1,5kg/con/ngày
      • Kết hợp với thức ăn thô xanh
376 (Dùng cho bê con)