Thông tin sản phẩm

BS77 (Dùng cho bò thịt thương phẩm)

 • Công dụng:
  Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng bột & viên
  Dùng vỗ béo cho: BÒ THỊT THƯƠNG PHẨM

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
      • Lượng ăn: 2 - 6 kg/con/ngày
      • Kết hợp với thức ăn thô xanh
BS77 (Dùng cho bò thịt thương phẩm)