Thông tin sản phẩm

9990 (Dùng cho gà đẻ)

  Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng bột & viên dùng cho:
  GÀ ĐẺ

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
      • Lượng ăn: 100 - 115 g/con/ngày
      • Lượng ăn trung bình: 100 - 110 g/con/ngày

  HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
      • Trọng lượng trứng trung bình: 59,2 - 62,0 g/trứng
      • Tỷ lệ đẻ: 85 - 90%
      • Số ngày đẻ: 350 ngày
9990 (Dùng cho gà đẻ)