Thông tin sản phẩm

V401 (Gà thả vườn từ 1 đến 42 ngày)

  Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng bột & viên dùng cho:

  GÀ THỊT THẢ VƯỜN TỪ 1 ĐẾN 42 NGÀY TUỔI


  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
      •  Lượng ăn (g/con/ngày): 15 - 85
      •  Tăng trọng tuyệt đối (g/con/ngày): 10 - 12
      •  Lượng ăn trung bình (g/con/ngày): 18 - 22
      •  FCR: 1,7 - 1,9
V401 (Gà thả vườn từ 1 đến 42 ngày)