Thông tin sản phẩm

V404 (Gà thả vườn từ 1 ngày đến xuất)

  Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng bột & viên dùng cho:
  GÀ THẢ VƯỜN - GÀ LÔNG MÀU TỪ 1 NGÀY TUỔI ĐẾN XUẤT BÁN

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
      • Lượng ăn: 15 - 120 g/con/ngày
      • Tăng trọng tuyệt đối: 13 - 15 g/con/ngày
      • Lượng ăn trung bình: 40 - 45 g/con/ngày
      • FCR: 2,85 - 2,95
V404 (Gà thả vườn từ 1 ngày đến xuất)