Thông tin sản phẩm

2349 (Gà hậu bị từ 1 đến 9 tuần)

    Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng bột & viên dùng cho:
    GÀ HẬU BỊ TỪ 1 NGÀY ĐẾN 9 TUẦN TUỔI

    HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
        • Lượng ăn: 5 - 85 g/con/ngày
2349 (Gà hậu bị từ 1 đến 9 tuần)