Thông tin sản phẩm

7880 (Gà công nghiệp 8 - 22 ngày)

  Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng bột & viên
  Dòng sản phẩm cao cấp dùng cho:
  GÀ CÔNG NGHIỆP TỪ 8 NGÀY ĐẾN 22 NGÀY TUỔI

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
      • Lượng ăn: 20 - 50 g/con/ngày
      • Tăng trọng tuyệt đối: 13 - 14 g/con/ngày
      • Lượng ăn trung bình: 27 - 29 g/con/ngày
      • FCR: 1,9 - 2,2
7880 (Gà công nghiệp 8 - 22 ngày)