Thông tin sản phẩm

519 (Dùng vỗ béo cho gà lông màu)

 • Công dụng:
  Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng bột, viên & mảnh
  Dùng vỗ béo cho: GÀ THẢ VƯỜN - GÀ LÔNG MÀU

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
      • Lượng ăn: 85 - 120 g/con/ngày
      • Tăng trọng tuyệt đối: 27 - 29 g/con/ngày
      • Lượng ăn trung bình: 85 - 90 g/con/ngày
      • FCR: 2,9 - 3,1
519 (Dùng vỗ béo cho gà lông màu)

Sản phẩm liên quan