Thông tin sản phẩm

7990 (Gà công nghiệp 23 - xuất)

  Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng bột & viên
  Dòng sản phẩm cao cấp dùng cho:
  GÀ CÔNG NGHIỆP TỪ 23 NGÀY TUỔI ĐẾN XUẤT BÁN

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
      • Lượng ăn: 45 - 80 g/con/ngày
      • Tăng trọng tuyệt đối: 16 - 18 g/con/ngày
      • Lượng ăn trung bình: 45 - 48 g/con/ngày
      • FCR: 2,6 - 2,8
7990 (Gà công nghiệp 23 - xuất)