Thông tin sản phẩm

515 (Gà lông màu từ 1 đến 21 ngày)

 • Công dụng:

  Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng bột, viên & mảnh dùng cho:

  GÀ THỊT LÔNG MÀU 1 ĐẾN 21 NGÀY TUỔI


  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
      •  Lượng ăn (g/con/ngày): 15 - 85
      •  Tăng trọng tuyệt đối (g/con/ngày): 10 - 12
      •  Lượng ăn trung bình (g/con/ngày): 18 - 22
      •  FCR: 1,7 - 1,9
515 (Gà lông màu từ 1 đến 21 ngày)

Sản phẩm liên quan