Thông tin sản phẩm

1B (Gà thả vườn từ 43 ngày đến xuất)

  Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng bột & viên dùng cho:

  GÀ THỊT THẢ VƯỜN TỪ 43 NGÀY TUỔI ĐẾN XUẤT


  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
      •  Lượng ăn (g/con/ngày): 85 - 120
      •  Tăng trọng tuyệt đối (g/con/ngày): 14 - 16
      •  Lượng ăn trung bình (g/con/ngày): 45 - 48
      •  FCR: 2,9 - 3,2
1B (Gà thả vườn từ 43 ngày đến xuất)