Thông tin sản phẩm

1501 (Gà công nghiệp 1 - 7 ngày)

  Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng bột & viên
  Dòng sản phẩm cao cấp dùng cho:
  GÀ CÔNG NGHIỆP TỪ 1 NGÀY ĐẾN 7 NGÀY TUỔI

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
      • Lượng ăn: 5 - 20 g/con/ngày
      • Tăng trọng tuyệt đối: 5 - 7 g/con/ngày
      • Lượng ăn trung bình: 5 - 7 g/con/ngày
      • FCR: 0,9 - 1,1
1501 (Gà công nghiệp 1 - 7 ngày)