Thông tin tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Hạn nộp hồ sơ

Ứng tuyển

Tuyển dụng: Tài xế xe nâng (Nhà máy Bình Dương)

  • Full Time

Tuyển dụng: Tài xế xe nâng (Nhà máy Bình Dương)

Hạn chót: Unlimited

Tuyển dụng: Nhân viên Nấu Ăn

  • Full time

Tuyển dụng: Nhân viên Nấu Ăn

Hạn chót: Unlimited

Tuyển dụng: Nhân viên Vận hành máy ép viên (Nhà máy Đồng Nai)

  • Full time

Tuyển dụng: Nhân viên Vận hành máy ép viên (Nhà máy Đồng Nai)

Hạn chót: Unlimited

Tuyển dụng: Nhân viên QC (Nhà máy Bình Dương)

  • Full time

Tuyển dụng: Nhân viên QC (Nhà máy Bình Dương)

Hạn chót: Unlimited

Tuyển dụng: Nhân viên Điều phối thu mua phụ gia (Nhà máy Bình Dương)

  • Full time

Tuyển dụng Nhân viên Điều phối thu mua phụ gia làm việc tại Nhà máy Bình Dương

Hạn chót: Unlimited

Tuyển dụng: Nhân viên Phòng Bán Hàng

  • Full time

Tuyển dụng: Nhân viên Bán Hàng

Hạn chót: Unlimited

Tuyển dụng: Nhân viên Phòng Nhập Khẩu (Nhà máy Bình Dương)

  • Full time

Tuyển dụng: Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu làm việc tại nhà máy Bình Dương

Hạn chót: Unlimited