Thông tin sản phẩm

1400 (Cút thịt)

 • Công dụng:

  Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng bột dùng cho:

  CHIM CÚT HẬU BỊ TỪ 1 NGÀY ĐẾN 35 NGÀY TUỔI


  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
      •  Lượng ăn (g/con/ngày): 10 - 20
      •  Tăng trọng tuyệt đối (g/con/ngày): 4
      •  Trọng lượng bình quân (g/con/ngày): 120
      •  Lượng ăn trung bình (g/con/ngày): 9 - 11
      •  FCR: 2,35 - 2,45
1400 (Cút thịt)