Thông tin sản phẩm

1700 (Cút đẻ)

 • Công dụng:

  Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng bột dùng cho:

  CHIM CÚT ĐẺ


  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
      •  Lượng ăn (g/con/ngày): 18 - 25
      •  Lượng ăn trung bình (g/con/ngày): 23 - 30
      •  Trọng lượng trứng trung bình (g/trứng): 10 - 11
      •  Tỷ lệ đẻ (%): 85 - 90
      •  Số ngày đẻ: 200 - 300
1700 (Cút đẻ)