Thông tin sản phẩm

CV80 (Heo hậu bị & nái mang thai)

  Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng bột & viên dùng cho:
  HEO NÁI HẬU BỊ & NÁI MANG THAI

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
  • Heo nái hậu bị: Cho ăn 2 lần/ngày
     Lượng ăn trung bình: khoảng 1,5 - 2,0kg/ngày
  • Heo nái hậu bị chờ phối: Cho ăn: 2 lần/ngày
     Lượng ăn trung bình: khoảng 1,8 - 2,2kg/ngày
  • Heo nái khô:
     Sau khi cai sữa 1 ngày, cho ăn khoảng 1,5 - 2,0kg/ngày
  • Heo nái mang thai và chờ đẻ:
     - Từ ngày phối giống đến mang thai 80 ngày:
        Cho ăn: từ 1,5 - 2,5kg/con/ngày (tùy vào thể trạng nái)
     - Từ ngày 81 đến ngày 107: cho ăn 2,5 - 3,0kg/con/ngày
CV80 (Heo hậu bị & nái mang thai)