Thông tin sản phẩm

9 (Heo nái đẻ & tiết sữa nuôi con)

  Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng bột & viên dùng cho:
  HEO NÁI TIẾT SỮA NUÔI CON

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
      • Trước khi sinh một tuần: giảm lượng ăn xuống còn 1,5kg/con/ngày
      • Sau khi sinh đến khi cai sữa cho heo con, cho ăn theo công thức:
        (Số heo con/đàn x 0,3 + 2,5) kg thức ăn/ngày
   
9 (Heo nái đẻ & tiết sữa nuôi con)