Thông tin sản phẩm

6 (Heo thịt lai từ 40kg đến 60kg)

  Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng bột & viên dùng cho:
  HEO THỊT TỪ 40kg ĐẾN 60kg

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
      • Ngày tuổi: Từ 101 ngày đến 130 ngày tuổi
      • Số lần cho ăn/ngày: 3 lần
      • Lượng ăn trung bình/con/ngày: 1,5kg - 2,0kg
      • FCR: 2,3 - 2,5
6 (Heo thịt lai từ 40kg đến 60kg)