Thông tin sản phẩm

220 (Heo thịt lai từ 30kg đến xuất chuồng)

 • Công dụng:
  Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng bột & viên dùng cho:
  HEO THỊT TỪ 30kg ĐẾN XUẤT CHUỒNG

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
      • Ngày tuổi: Từ 131 ngày đến 170 ngày tuổi
      • Số lần cho ăn/ngày: 3 lần
      • Lượng ăn trung bình/con/ngày: 2,0kg - 2,7kg
      • FCR: 2,5 - 2,8
220 (Heo thịt lai từ 30kg đến xuất chuồng)

Sản phẩm liên quan