Tin tức

Lái Thiêu khánh thành trại heo giống Dầu Giây

Công ty TNHH thức ăn gia súc Lái Thiêu khánh thành và đưa vào hoạt động Trại heo giống Dầu Giây - Đồng Nai.