Thông tin sản phẩm

A26 (Heo con từ 20kg đến 40kg)

  Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng bột & viên dùng cho:
  HEO THỊT TỪ 20kg ĐẾN 40kg

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
      • Ngày tuổi: Từ 65 ngày đến 100 ngày tuổi
      • Số lần cho ăn/ngày: 3 - 4 lần
      • Lượng ăn trung bình/con/ngày: 800g - 1,5kg
      • FCR: 2,0 - 2,3
A26 (Heo con từ 20kg đến 40kg)