Thông tin sản phẩm

A25 (Heo con từ 8kg đến 20kg)

  Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng bột & viên dùng cho:
  HEO CON TỪ 8kg ĐẾN 20kg

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
      • Ngày tuổi: Từ 28 ngày đến 64 ngày tuổi
      • Số lần cho ăn/ngày: 4 - 8 lần
      • Lượng ăn trung bình/con/ngày: 300g - 900g
      • FCR: 1,45 - 1,55
A25 (Heo con từ 8kg đến 20kg)