Thông tin sản phẩm

222 (Heo thịt lai từ 20kg đến 50kg)

  • Công dụng:
    Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng bột & viên dùng cho:
    HEO THỊT TỪ 20kg ĐẾN 50kg

    HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
        • Ngày tuổi: Từ 101 ngày đến 130 ngày tuổi
        • Số lần cho ăn/ngày: 3 lần
        • Lượng ăn trung bình/con/ngày: 1,5kg - 2,0kg
        • FCR: 2,3 - 2,5
222 (Heo thịt lai từ 20kg đến 50kg)

Sản phẩm liên quan