Thông tin bản quyền
  • 03/04/2017
Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của Lái Thiêu đối với các đối tượng thể hiện trên Website.

Chào mừng bạn ghé thăm Website chính thức của Công ty TNHH thức ăn gia súc Lái Thiêu.

Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của Website này, bạn (người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này.

Lái Thiêu chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên Website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên Website đều tuân thủ các quy định của pháp luật.


THÔNG TIN BẢN QUYỀN & THƯƠNG HIỆU:

Website này và tất cả nội dung của Website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của Lái Thiêu hoặc bên thứ ba cấp phép cho Lái Thiêu. Bản quyền của Lái Thiêu được thể hiện trên Website bằng dòng chữ tiếng Anh "© 2017 Copyright by Lai Thieu Feedmill. All rights reserved."

Bất kỳ nội dung nào thuộc Website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, mẫu bao bì sản phẩm... đều thuộc quyền sở hữu của Lái Thiêu và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu hành… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Lái Thiêu là xâm phạm quyền của Lái Thiêu. Lái Thiêu có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

Tất cả các đường dẫn (đường link) sử dụng trên Website nhằm mục đích tạo sự thuận lợi cho người người sử dụng Website và người đọc. Điều này không có nghĩa là Lái Thiêu khuyến khích người đọc sử dụng thông tin trên đường link và cũng không chịu trách nhiệm về nội dung của các đường link này.


© 2017 Copyright by Lai Thieu Feedmill. All rights reserved.

Tin tức khác

Lái Thiêu tự hào Thương hiệu Quốc Gia

  • 12/05/2017

Lái Thiêu vinh dự và tự hào là Công ty duy nhất trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi đạt giải thưởng: "Thương hiệu Quốc Gia - Vietnam Value 2016".

Video nổi bật
Fanpage