Quyền & trách nhiệm
  • 26/04/2017
Quyền, trách nhiệm của Công ty TNHH thức ăn gia súc Lái Thiêu và người sử dụng Website.

QUYỀN & TRÁCH NHIỆM CỦA LÁI THIÊU:

Lái Thiêu có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ Website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.

Lái Thiêu có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên Website.

Khi sử dụng Website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của Lái Thiêu. Theo đó, Lái Thiêu không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của Website.

Lái Thiêu được phép sử dụng bất kỳ ‎ý tưởng hay khái niệm nào mà bạn đã đưa lên Website cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất hay tiếp thị sản phẩm, dịch vụ. Lái Thiêu không có trách nhiệm phải bồi thường, thưởng hay trả phí cho người cung cấp.

Bạn phải ‎ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà bạn gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của bạn; điều đó có nghĩa Lái Thiêu sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.

Lái Thiêu có quyền từ chối một số tài liệu bạn gửi mà không bắt buộc phản hồi lý do.


QUYỀN & TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG:

Lái Thiêu cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên Website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền sau đây: "©2017 Copyright by Lai Thieu Feedmill."

Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng Website của Lái Thiêu; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng Website của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý Website của Lái Thiêu.

Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng Lái Thiêu và/hoặc các công ty thành viên/đơn vị trực thuộc /nhân viên Lái Thiêu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên Website với bất kỳ nguyên nhân gì.

Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì phương thức duy nhất bạn nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên Website.

Tin tức khác

Lái Thiêu tự hào Thương hiệu Quốc Gia

  • 12/05/2017

Lái Thiêu vinh dự và tự hào là Công ty duy nhất trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi đạt giải thưởng: "Thương hiệu Quốc Gia - Vietnam Value 2016".

Video nổi bật
Fanpage