Điểu khoản chung
  • 26/04/2017

Lái Thiêu luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của bạn về nội dung Website. Nếu có một phần nào đó của Website này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi thông tin hoặc liên hệ với Bộ phận Truyền thông của Lái Thiêu.

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Lái Thiêu và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên Website. Lái Thiêu có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên Website. Bạn nên thường xuyên truy cập Website để theo dõi các quy định này khi sử dụng.

Tin tức khác

Lái Thiêu tự hào Thương hiệu Quốc Gia

  • 12/05/2017

Lái Thiêu vinh dự và tự hào là Công ty duy nhất trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi đạt giải thưởng: "Thương hiệu Quốc Gia - Vietnam Value 2016".

Video nổi bật
Fanpage