Điều khoản bảo mật
  • 03/04/2017
Bảo mật thông tin người sử dụng Website.

Những thông tin cá nhân như: địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng Website (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên Website) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích tuyển dụng nhân sự, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Lái Thiêu. Lái Thiêu cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng luật pháp hiện hành. Khi đó, Lái Thiêu sẽ thông báo tới người sử dụng bằng văn bản. Tuy nhiên, mặc dù có các công nghệ bảo mật và hệ thống cũng được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Lái Thiêu không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng. Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được người sử dụng đưa lên Website đều không được xem là thông tin mật, Lái Thiêu được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào.

Tin tức khác

Lái Thiêu tự hào Thương hiệu Quốc Gia

  • 12/05/2017

Lái Thiêu vinh dự và tự hào là Công ty duy nhất trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi đạt giải thưởng: "Thương hiệu Quốc Gia - Vietnam Value 2016".

Video nổi bật
Fanpage